skip to main content
 
проект на СТРОЙКОЛУКС ООД
email: stroikolux@abv.bg
За контакти с агенции: 032 25 00 11

Бързо търсене

етаж Секция ап.№ Чиста площ общи части Обща застроена площ изба № обща площ изба ОБЩО цена, € Статус
ІІ к. +4,00 D Апартамент №1 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 1 3.11 89.77 42 192 Продаден
ІІ к. +4,00 D Апартамент №2 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 2 2.64 62.29 30 522 Продаден
ІІ к. +4,00 D Апартамент №3 с 1 спалня 52.20 8.29 60.49 3 2.19 62.68 30 713 Продаден
ІІ к. +4,00 D Апартамент №4 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 32 Продаден
ІІ к. +4,00 D Апартамент №5 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 5 2.19 67.69 33 Продаден
ІІ к. +4,00 D Апартамент №6 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
ІІІ к. +6,85 D Апартамент №7 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 7 3.92 90.58 42 573 Продаден
ІІІ к. +6,85 D Апартамент №8 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 8 2.14 61.79 29 042 Продаден
ІІІ к. +6,85 D Апартамент №9 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 9 2.14 62.64 29 441 Продаден
ІІІ к. +6,85 D Апартамент №10 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
ІІІ к. +6,85 D Апартамент №11 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 11 2.34 67.84 31 885 Продаден
ІІІ к. +6,85 D Апартамент №12 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
ІV к. +9,70 D Апартамент №13 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 13 2.82 89.48 42 056 Продаден
ІV к. +9,70 D Апартамент №14 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 14 2.63 62.28 29 272 Продаден
ІV к. +9,70 D Апартамент №15 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 15 2.60 63.09 29 653 Продаден
ІV к. +9,70 D Апартамент №16 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
ІV к. +9,70 D Апартамент №17 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 17 4.66 70.16 32 976 Продаден
ІV к. +9,70 D Апартамент №18 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
V к. +12,55 D Апартамент №19 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 19 2.29 88.95 41 807 Продаден
V к. +12,55 D Апартамент №20 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 20 2.29 61.94 29 112 Продаден
V к. +12,55 D Апартамент №21 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 21 2.29 62.79 29 512 Продаден
V к. +12,55 D Апартамент №22 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
V к. +12,55 D Апартамент №23 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 23 3.09 68.59 32 238 Продаден
V к. +12,55 D Апартамент №24 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
VІ к. +15,40 D Апартамент №25 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 25 2.10 88.76 41 718 Продаден
VІ к. +15,40 D Апартамент №26 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 26 2.10 61.74 29 018 Продаден
VІ к. +15,40 D Апартамент №27 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 27 2.10 62.59 29 418 Продаден
VІ к. +15,40 D Апартамент №28 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
VІ к. +15,40 D Апартамент №29 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 29 2.10 67.60 31 772 Продаден
VІ к. +15,40 D Апартамент №30 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
VІІ к. +18,25 D Апартамент №31 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 31 1.85 88.51 41 600 Продаден
VІІ к. +18,25 D Апартамент №32 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 32 1.85 61.50 28 905 Продаден
VІІ к. +18,25 D Апартамент №33 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 33 1.85 62.35 29 305 Продаден
VІІ к. +18,25 D Апартамент №34 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
VІІ к. +18,25 D Апартамент №35 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 35 2.60 68.10 32 007 Продаден
VІІ к. +18,25 D Апартамент №36 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
VІІІ к. +21,10 D Апартамент №37 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 4 2.19 88.85 41 760 Продаден
VІІІ к. +21,10 D Апартамент №38 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 6 7.59 67.24 31 603 Продаден
VІІІ к. +21,10 D Апартамент №39 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 10 2.18 62.67 29 455 Продаден
VІІІ к. +21,10 D Апартамент №40 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
VІІІ к. +21,10 D Апартамент №41 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 12 2.82 68.32 32 111 Продаден
VІІІ к. +21,10 D Апартамент №42 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
ІХ к. +23,95 D Апартамент №43 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 16 2.58 89.24 41 943 Продаден
ІХ к. +23,95 D Апартамент №44 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 18 3.85 63.49 29 841 Продаден
ІХ к. +23,95 D Апартамент №45 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 22 2.29 62.79 29 512 Продаден
ІХ к. +23,95 D Апартамент №46 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
ІХ к. +23,95 D Апартамент №47 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 24 2.93 68.43 32 163 Продаден
ІХ к. +23,95 D Апартамент №48 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
Х к. +26,80 D Апартамент №49 с 2 спални 76.7 12.19 88.89 88.89 41 779 Продаден
Х к. +26,80 D Апартамент №50 с 1 спалня 46.24 7.35 53.59 28 2.10 55.68 26 170 Продаден
Х к. +26,80 D Апартамент №51 с 1 спалня 46.99 7.47 54.46 30 1.85 56.31 26 466 Продаден
Х к. +26,80 D Апартамент №52 с 2 спални 85.35 13.56 98.91 34 1.85 100.76 47 358 Продаден
Х к. +26,80 D Апартамент №53 с 1 спалня 68.16 10.83 78.99 78.99 38 705 Продаден
ІІ к. +4,00 E ателие 1 74.78 11.88 86.66 1 3.11 89.77 42 192 Продаден
ІІ к. +4,00 E ателие 2 51.47 8.18 59.65 2 3.30 62.95 29 587 Продаден
ІІ к. +4,00 E ателие 3 52.20 8.29 60.49 3 3.30 63.80 29 986 Продаден
ІІ к. +4,00 E ателие 4 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
ІІ к. +4,00 E Апартамент №5 с 1 спалня 56.98 9.05 66.03 5 4.52 70.55 33 159 Продаден
ІІ к. +4,00 E Апартамент №6 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
ІІІ к. +6,85 E Апартамент №7 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 7 4.82 91.48 42 996 Продаден
ІІІ к. +6,85 E Апартамент №8 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 8 3.22 62.87 29 549 Продаден
ІІІ к. +6,85 E Апартамент №9 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 9 3.44 63.93 30 048 Продаден
ІІІ к. +6,85 E Апартамент №10 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
ІІІ к. +6,85 E Апартамент №11 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 11 3.79 69.29 32 567 Продаден
ІІІ к. +6,85 E Апартамент №12 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
ІV к. +9,70 E Апартамент №13 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 13 2.86 89.52 42 075 Продаден
ІV к. +9,70 E Апартамент №14 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 14 2.41 62.06 29 169 Продаден
ІV к. +9,70 E Апартамент №15 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 15 2.07 62.57 29 408 Продаден
ІV к. +9,70 E Апартамент №16 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
ІV к. +9,70 E Апартамент №17 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 17 2.16 67.65 31 796 Продаден
ІV к. +9,70 E Апартамент №18 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
V к. +12,55 E Апартамент №19 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 19 2.10 88.76 41 718 Продаден
V к. +12,55 E Апартамент №20 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 20 2.07 61.72 29 009 Продаден
V к. +12,55 E Апартамент №21 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 21 2.40 62.89 29 559 Продаден
V к. +12,55 E Апартамент №22 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
V к. +12,55 E Апартамент №23 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 23 3.26 68.76 32 318 Продаден
V к. +12,55 E Апартамент №24 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
VІ к. +15,40 E Апартамент №25 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 25 2.35 89.01 41 835 Продаден
VІ к. +15,40 E Апартамент №26 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 26 2.35 62.00 29 140 Продаден
VІ к. +15,40 E Апартамент №27 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 27 2.67 63.16 29 686 Продаден
VІ к. +15,40 E Апартамент №28 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
VІ к. +15,40 E Апартамент №29 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 29 2.77 68.27 32 087 Продаден
VІ к. +15,40 E Апартамент №30 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
VІІ к. +18,25 E Апартамент №31 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 31 4.46 91.12 42 827 Продаден
VІІ к. +18,25 E Апартамент №32 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 32 3.00 62.65 29 446 Продаден
VІІ к. +18,25 E Апартамент №33 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 33 3.70 64.19 30 170 Продаден
VІІ к. +18,25 E Апартамент №34 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
VІІ к. +18,25 E Апартамент №35 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 35 2.77 68.27 32 087 Продаден
VІІ к. +18,25 E Апартамент №36 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
VІІІ к. +21,10 E Апартамент №37 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 4 3.30 89.96 42 282 Продаден
VІІІ к. +21,10 E Апартамент №38 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 6 6.51 66.16 31 096 Продаден
VІІІ к. +21,10 E Апартамент №39 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 10 3.24 63.74 29 958 Продаден
VІІІ к. +21,10 E Апартамент №40 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
VІІІ к. +21,10 E Апартамент №41 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 12 5.12 70.62 33 192 Продаден
VІІІ к. +21,10 E Апартамент №42 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 0.00 52.07 24 473 Продаден
ІХ к. +23,95 E Апартамент №43 с 2 спални 74.78 11.88 86.66 16 2.10 88.76 41 718 Продаден
ІХ к. +23,95 E Апартамент №44 с 1 спалня 51.47 8.18 59.65 18 2.14 61.79 29 042 Продаден
ІХ к. +23,95 E Апартамент №45 с 1 спалня 52.2 8.29 60.49 22 2.85 63.34 29 770 Продаден
ІХ к. +23,95 E Апартамент №46 с 1 спалня 56.65 9.00 65.65 65.65 30 856 Продаден
ІХ к. +23,95 E Апартамент №47 с 1 спалня 56.52 8.98 65.50 24 2.35 67.85 31 890 Продаден
ІХ к. +23,95 E Апартамент №48 с 1 спалня 44.93 7.14 52.07 52.07 24 473 Продаден
Х к. +26,80 E Апартамент №49 с 2 спални 76.7 12.19 88.89 88.89 41 779 Продаден
Х к. +26,80 E Апартамент №50 с 1 спалня 46.24 7.35 53.59 28 3.20 56.78 26 687 Продаден
Х к. +26,80 E Апартамент №51 с 1 спалня 46.99 7.47 54.46 30 2.77 57.23 26 899 Продаден
Х к. +26,80 E Апартамент №52 с 2 спални 85.35 13.56 98.91 34 2.98 101.89 47 889 Продаден
Х к. +26,80 E Апартамент №53 с 1 спалня 68.16 10.83 78.99 78.99 37 126 Продаден
І к. +0.00 A Банков офис 149.7 24.45 174.15 174.15 0 Резервиран
І к. +0.01 A Фитнес 487.79 79.68 567.47 567.47 0 Резервиран
ІІ к. +4.00 A Фитнес 2 - ниво 418.33 68.33 486.66 486.66 0 Резервиран
ІІІ к. +6.85 A Апартамент №1 с 1 спалня 54.55 8.91 63.46 1 3.9 67.36 39 742 Продаден
ІІІ к. +6.86 A Апартамент №2 с 2 спални 88.45 14.45 102.9 0 102.9 60 711 Продаден
ІІІ к. +6.87 A Апартамент №3 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 3 2.37 67.13 39 607 Продаден
ІІІ к. +6.88 A Апартамент №4 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 4 2.3 67.06 39 566 Продаден
ІІІ к. +6.89 A Апартамент №5 с 2 спални 88.45 14.45 102.9 60711 0 102.9 60 711 Продаден
ІІІ к. +6.90 A Апартамент №6 с 1 спалня 54.55 8.91 63.46 6 2.95 66.42 37 860 Продаден
ІV к. +9.70 A Апартамент №7 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 7 2.97 67.71 38 595 Продаден
ІV к. +9.71 A Апартамент №8 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 0 92.33 54 475 Продаден
ІV к. +9.72 A Апартамент №9 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 9 2.35 67.1 39 590 Продаден
ІV к. +9.73 A Апартамент №10 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 10 2.62 67.37 39 748 Продаден
ІV к. +9.74 A Апартамент №11 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 0 92.33 54 475 Продаден
ІV к. +9.75 A Апартамент №12 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 12 3.85 68.59 39 097 Продаден
V к. +12.55 A Апартамент №13 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 13 2.76 67.5 38 475 Продаден
V к. +12.56 A Апартамент №14 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 0 92.33 54 475 Продаден
V к. +12.57 A Апартамент №15 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 15 2.35 67.1 39 590 Продаден
V к. +12.58 A Апартамент №16 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 16 2.47 67.22 39 660 Продаден
V к. +12.59 A Апартамент №17 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 0 92.33 54 475 Продаден
V к. +12.60 A Апартамент №18 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 18 2.85 67.59 38 527 Продаден
VІ к. +15.40 A Апартамент №19 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 19 3.08 67.82 38 658 Продаден
VІ к. +15.41 A Апартамент №20 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
VІ к. +15.42 A Апартамент №21 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 21 2.4 67.15 39 618 Продаден
VІ к. +15.43 A Апартамент №22 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 22 2.43 67.18 39 636 Продаден
VІ к. +15.44 A Апартамент №23 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 575 Продаден
VІ к. +15.45 A Апартамент №24 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 24 2.73 67.47 38 460 Продаден
VІІ к. +18.25 A Апартамент №25 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 25 2.73 67.47 38 458 Продаден
VІІ к. +18.26 A Апартамент №26 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
VІІ к. +18.27 A Апартамент №27 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 27 2.73 67.49 39 820 Продаден
VІІ к. +18.28 A Апартамент №28 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 28 2.63 67.38 39 755 Продаден
VІІ к. +18.29 A Апартамент №29 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
VІІ к. +18.30 A Апартамент №30 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 30 3.57 68.31 38 937 Продаден
VІІІ к. +21.10 A Апартамент №31 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 31 2.37 67.11 38 255 Продаден
VІІІ к. +21.11 A Апартамент №32 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
VІІІ к. +21.12 A Апартамент №33 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 33 3.11 67.86 40 038 Продаден
VІІІ к. +21.13 A Апартамент №34 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 34 2.97 67.72 39 955 Продаден
VІІІ к. +21.14 A Апартамент №35 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
VІІІ к. +21.15 A Апартамент №36 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 36 4.21 68.95 39 302 Продаден
ІХ к. +23.95 A Апартамент №37 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 37 2.35 67.09 38 241 Продаден
ІХ к. +23.96 A Апартамент №38 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
ІХ к. +23.97 A Апартамент №39 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 39 2.8 67.56 39 860 Продаден
ІХ к. +23.98 A Апартамент №40 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 40 3.85 68.6 40 474 Продаден
ІХ к. +23.99 A Апартамент №41 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
ІХ к. +23.100 A Апартамент №42 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 42 2.25 66.99 38 185 Продаден
Х к. +26.80 A Апартамент №43 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 43 2.34 67.08 40 919 Продаден
Х к. +26.81 A Апартамент №44 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
Х к. +26.82 A Апартамент №45 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 45 2.3 67.06 39 565 Продаден
Х к. +26.83 A Апартамент №46 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 46 2.85 67.6 39 884 Продаден
Х к. +26.84 A Апартамент №47 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
Х к. +26.85 A Апартамент №48 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 48 2.57 67.31 38 367 Продаден
ХІ к. +29.65 A Апартамент №49 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 49 2.4 67.14 40 955 Продаден
ХІ к. +29.66 A Апартамент №50 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 56 321 Продаден
ХІ к. +29.67 A Апартамент №51 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 51 3.97 68.72 40 545 Продаден
ХІ к. +29.68 A Апартамент №52 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 52 2.73 67.49 39 820 Продаден
ХІ к. +29.69 A Апартамент №53 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 54 475 Продаден
ХІ к. +29.70 A Апартамент №54 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 54 2.75 67.49 38 470 Продаден
ХІІ к. +32.50 A Апартамент №55 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 55 2.72 67.46 42 500 Продаден
ХІІ к. +32.51 A Апартамент №56 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 56 320 Продаден
ХІІ к. +32.52 A Апартамент №57 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 2 3.64 68.39 41 720 Продаден
ХІІ к. +32.53 A Апартамент №58 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 5 3.02 67.78 41 345 Продаден
ХІІ к. +32.54 A Апартамент №59 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХІІ к. +32.55 A Апартамент №60 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 8 4.43 69.17 43 577 Продаден
ХІІІ к. +35.35 A Апартамент №61 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 11 2.79 67.53 42 544 Продаден
ХІІІ к. +35.36 A Апартамент №62 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХІІІ к. +35.37 A Апартамент №63 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 14 2.25 67 43 550 Продаден
ХІІІ к. +35.38 A Апартамент №64 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 17 2.3 67.06 42 248 Продаден
ХІІІ к. +35.39 A Апартамент №65 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХІІІ к. +35.40 A Апартамент №66 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 20 2.55 67.29 42 393 Продаден
ХІV к. +38.20 A Апартамент №67 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 23 3.96 68.7 43 281 Продаден
ХІV к. +38.21 A Апартамент №68 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХІV к. +38.22 A Апартамент №69 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 26 2.73 67.49 43 869 Продаден
ХІV к. +38.23 A Апартамент №70 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 29 3.9 68.65 44 622 Продаден
ХІV к. +38.24 A Апартамент №71 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХІV к. +38.25 A Апартамент №72 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 32 2.29 67.03 42 230 Продаден
ХV к. +41.05 A Апартамент №73 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 35 2.98 67.72 42 664 Продаден
ХV к. +41.06 A Апартамент №74 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХV к. +41.07 A Апартамент №75 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 38 2.63 67.38 43 797 Продаден
ХV к. +41.08 A Апартамент №76 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 41 2.76 67.51 43 882 Продаден
ХV к. +41.09 A Апартамент №77 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХV к. +41.10 A Апартамент №78 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 44 2.47 67.21 42 342 Продаден
ХVІ к. +43.90 A Апартамент №79 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 47 3.05 67.79 42 708 Продаден
ХVІ к. +43.91 A Апартамент №80 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХVІ к. +43.92 A Апартамент №81 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 50 2.43 67.18 43 667 Продаден
ХVІ к. +43.93 A Апартамент №82 с 1 спалня 55.66 9.09 64.75 53 2.73 67.49 43 869 Продаден
ХVІ к. +43.94 A Апартамент №83 с 2 спални 79.37 12.96 92.33 92.33 60 015 Продаден
ХVІ к. +43.95 A Апартамент №84 с 1 спалня 55.65 9.09 64.74 56 2.62 67.36 42 437 Продаден
ХVІІ к. +46.75 A Апартамент №85 с 3 спални 157.12 25.66 219.71 219.71 173 570 Продаден
ХVІІ к. +46.76 A Апартамент №86 с 3 спални 157.12 25.66 219.71 219.71 173 570 Продаден
ХVІІІ к. +49.95 A Апартамент №87 с 3 спални 203.52 33.24 372.18 372.18 0 Продаден
ІІ к. +4.00 C Апартамент №1 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 1 4.30 73.52 33 084 Продаден
ІІ к. +4.00 C Апартамент №2 с 2 спални 79.64 14.15 93.79 2 3.63 97.42 43 839 Продаден
ІІ к. +4.00 C Апартамент №3 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 3 4.09 75.30 33 885 Продаден
ІІ к. +4.00 C ателие 4 76.95 13.67 90.62 4 4.09 94.71 42 620 Продаден
ІІІ к. +6.85 C Апартамент №5 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 5 3.82 73.04 32 868 Продаден
ІІІ к. +6.85 C Апартамент №6 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 6 4 97.43 43 844 Продаден
III +6.85 C Апартамент №7 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 7 3.67 74.89 33 700 Продаден
ІІІ к. +6.85 C Апартамент №8 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 8 3.67 94.29 42 430 Продаден
IV +9.70 C Апартамент №9 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 9 3.67 72.90 32 805 Продаден
ІV к. +9.70 C Апартамент №10 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 10 3.67 97.1 43 695 Продаден
IV +9.70 C Апартамент №11 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 11 3.67 74.89 33 700 Продаден
ІV к. +9.70 C Апартамент №12 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 12 3.67 94.29 42 430 Продаден
V +12.55 C Апартамент №13 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 13 5.13 74.36 33 462 Продаден
V к. +12.55 C Апартамент №14 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 14 5.39 98.82 44 469 Продаден
V +12.55 C Апартамент №15 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 15 5.10 76.31 34 340 Продаден
V к. +12.55 C Апартамент №16 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 16 5.1 95.72 43 074 Продаден
VІ +15,40 C Апартамент №17 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 17 5.10 74.32 33 444 Продаден
VІ к. +15.40 C Апартамент №18 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 18 5.41 98.83 44 474 Продаден
VІ к. +15.40 C Апартамент №19 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 19 6.05 77.27 34 772 Продаден
VІ к. +15.40 C Апартамент №20 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 20 4.51 95.13 42 809 Продаден
VІІ к. +18.25 C Апартамент №21 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 21 4.38 73.6 33 120 Продаден
VІІ к. +18.25 C Апартамент №22 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 22 4.66 98.09 44 140 Продаден
VІІ к. +18.25 C Апартамент №23 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 23 5.08 76.29 34 330 Продаден
VІІ к. +18.25 C Апартамент №24 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 24 4.83 95.45 42 953 Продаден
VІІІ к. +21.10 C Апартамент №25 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 25 4.96 74.18 33 381 Продаден
VІІІ к. +21.10 C Апартамент №26 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 26 4.85 98.28 44 226 Продаден
VІІІ к. +21.10 C Апартамент №27 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 27 4.35 75.56 34 002 Продаден
VІІІ к. +21.10 C Апартамент №28 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 28 4.12 94.74 42 633 Продаден
ІХ к. +23.95 C Апартамент №29 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 29 4.48 73.7 33 165 Продаден
ІХ к. +23.95 C Апартамент №30 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 30 5.37 98.79 44 456 Продаден
ІХ к. +23.95 C Апартамент №31 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 31 5.44 76.65 34 493 Продаден
ІХ к. +23.95 C Апартамент №32 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 32 5.59 96.21 43 295 Продаден
Х к. +26.80 C Апартамент №33 с 1 спалня 58.78 10.44 69.22 33 4.91 74.13 33 359 Продаден
Х к. +26.80 C Апартамент №34 с 2 спални 79.33 14.09 93.42 34 4.89 98.31 44 240 Продаден
Х к. +26.80 C Апартамент №35 с 1 спалня 60.47 10.74 71.21 35 4.89 76.1 34 245 Продаден
Х к. +26.80 C Апартамент №36 с 2 спални 76.95 13.67 90.62 36 4.89 95.51 42 980 Продаден
Х к. +26.84 C Апартамент №37 с 1 спалня 58.65 10.42 69.07 37 4.84 73.91 33 260 Продаден
ХІ к. +29.66 C Апартамент №38 с 1 спалня 51.84 9.21 95.56 38 4.7 100.26 45 117 Продаден
ХІ к. +29.66 C Апартамент №39 с 1 спалня 56.93 10.11 67.04 39 C 70.52 31 734 Продаден
ХІ к. +29.66 C Апартамент №40 с 1 спалня 67.92 12.07 79.99 40 3.78 83.77 37 697 Продаден
І к. +0.00 B Бар-Клуб 174.2 32.29 206.49 206.49 0 Продаден
І к. +0.01 B Магазин №1 40.53 7.51 48.04 48.04 0 Продаден
І к. +0.02 B Аптека 63.01 11.68 74.69 74.69 0 Продаден
І к. +0.03 B Закуски 40.42 7.49 47.91 47.91 0 Продаден
І к. +0.04 B Магазин №2 33.34 6.18 39.52 39.52 0 Продаден
ІІ к. +4.00 B Апартамент №1 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 1 2.31 71.99 32 396 Продаден
ІІ к. +4.01 B Апартамент №2 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 2 2.3 96.34 43 353 Продаден
ІІ к. +4.02 B Апартамент №3 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 3 2.3 73.98 33 291 Продаден
ІІ к. +4.03 B Апартамент №4 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 4 2.3 93.52 42 084 Продаден
ІІІ к. +6.85 B Апартамент №5 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 5 2.81 72.49 32 621 Продаден
ІІІ к. +6.86 B Апартамент №6 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 6 2.55 96.59 43 466 Продаден
ІІІ к. +6.87 B Апартамент №7 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 7 2.47 74.15 33 368 Продаден
ІІІ к. +6.88 B Апартамент №8 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 8 2.8 94.01 42 305 Продаден
ІV к. +9.70 B Апартамент №9 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 9 2.8 72.47 32 612 Продаден
ІV к. +9.71 B Апартамент №10 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 10 2.8 96.83 43 574 Продаден
ІV к. +9.72 B Апартамент №11 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 11 3.31 74.99 33 746 Продаден
ІV к. +9.73 B Апартамент №12 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 12 3.25 94.46 42 507 Продаден
V к. +12.55 B Апартамент №13 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 13 3.91 73.59 33 116 Продаден
V к. +12.56 B Апартамент №14 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 14 2.41 96.44 43 398 Продаден
V к. +12.57 B Апартамент №15 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 15 2.3 73.98 33 291 Продаден
V к. +12.58 B Апартамент №16 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 16 2.69 93.91 42 260 Продаден
VІ к. +15.40 B Апартамент №17 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 17 2.69 72.37 32 567 Продаден
VІ к. +15.41 B Апартамент №18 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 18 2.69 96.73 43 529 Продаден
VІ к. +15.42 B Апартамент №19 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 19 2.73 74.41 33 485 Продаден
VІ к. +15.43 B Апартамент №20 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 20 4.16 95.38 42 921 Продаден
VІІ к. +18.25 B Апартамент №21 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 21 3.19 72.87 32 792 Продаден
VІІ к. +18.26 B Апартамент №22 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 22 2.83 96.87 43 592 Продаден
VІІ к. +18.27 B Апартамент №23 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 23 2.83 74.51 33 530 Продаден
VІІ к. +18.28 B Апартамент №24 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 24 2.69 93.91 42 260 Продаден
VІІІ к. +21.10 B Апартамент №25 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 25 2.82 72.5 32 625 Продаден
VІІІ к. +21.11 B Апартамент №26 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 26 2.54 96.57 43 457 Продаден
VІІІ к. +21.12 B Апартамент №27 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 27 2.75 74.43 33 494 Продаден
VІІІ к. +21.13 B Апартамент №28 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 28 2.73 93.94 42 273 Продаден
ІХ к. +23.95 B Апартамент №29 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 29 3.64 73.32 32 994 Продаден
ІХ к. +23.96 B Апартамент №30 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 30 2.19 96.23 43 304 Продаден
ІХ к. +23.97 B Апартамент №31 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 31 2.19 73.87 33 242 Продаден
ІХ к. +23.98 B Апартамент №32 с 2 спални 76.95 14.27 91.22 32 2.19 93.41 42 035 Продаден
Х к. +26.80 B Апартамент №33 с 1 спалня 58.78 10.9 69.68 33 3.81 73.48 33 066 Продаден
Х к. +26.81 B Апартамент №34 с 2 спални 79.33 14.71 94.04 34 3.18 97.21 43 745 Продаден
Х к. +26.82 B Апартамент №35 с 1 спалня 60.47 11.21 71.68 35 3 74.68 33 606 Продаден
Х к. +26.83 B Апартамент №36 с 2 спални 73.96 13.71 87.67 36 3.18 90.85 40 883 Продаден
ХІ к. +29.65 B Апартамент №37 с 1 спалня 58.65 10.87 69.52 37 2.04 71.56 32 202 Продаден
ХІ к. +29.66 B Апартамент №38 с 1 спалня 51.85 9.61 95.96 38 2.74 98.7 44 415 Продаден
ХІ к. +29.68 B Апартамент №39 с 2 спални 84.83 15.73 100.56 39 2.94 103.5 46 575 Продаден
ІІ к. +4.00 F 1 88.35 12.05 100.40 1 3.13 103.53 53 836 Продаден
ІІ к. +4.00 F 2 96.01 13.10 109.11 2 3.15 112.26 53 885 Продаден
ІІ к. +4.00 F 3 84.46 11.52 95.98 3 2.99 98.97 51 465 Продаден
ІІ к. +4.00 F 4 59.85 8.16 68.01 4 2.84 70.85 36 842 Продаден
ІІ к. +4.00 F 5 56.13 7.66 63.79 5 2.85 66.64 34 653 Продаден
ІІ к. +4.00 F 6 47.76 6.51 54.27 6 4.63 58.90 28 861 Продаден
ІІІ к. +6.85 F 7 88.35 12.05 100.40 7 2.70 103.10 49 488 Продаден
ІІІ к. +6.85 F 8 96.01 13.10 109.11 8 2.63 111.74 53 635 Продаден
ІІІ к. +6.85 F 9 84.46 11.52 95.98 9 2.63 98.61 53 250 Продаден
ІІІ к. +6.85 F 10 59.85 8.16 68.01 10 2.63 70.64 33 907 Продаден
ІІІ к. +6.85 F 11 56.13 7.66 63.79 11 2.45 66.24 31 795 Продаден
ІІІ к. +6.85 F 12 47.76 6.51 54.27 12 3.73 58.00 27 840 Продаден
ІV к. +9.70 F 13 88.35 12.05 100.40 13 4.22 104.62 50 218 Продаден
ІV к. +9.70 F 14 96.01 13.10 109.11 14 3.30 112.41 53 957 Продаден
ІV к. +9.70 F 15 84.46 11.52 95.98 15 3.42 99.40 53 676 Продаден
ІV к. +9.70 F 16 59.85 8.16 68.01 16 4.31 72.32 34 714 Продаден
ІV к. +9.70 F 17 56.13 7.66 63.79 17 2.52 66.31 32 492 Продаден
ІV к. +9.70 F 18 47.76 6.51 54.27 18 3.33 57.60 27 648 Продаден
V к. +12.55 F 19 88.35 12.05 100.40 19 2.81 103.21 49 541 Продаден
V к. +12.55 F 20 96.01 13.10 109.11 20 2.81 111.92 53 722 Продаден
V к. +12.55 F 21 84.46 11.52 95.98 6 2.47 100.61 54 329 Продаден
V к. +12.55 F 22 59.85 8.16 68.01 22 2.81 70.82 38 243 Продаден
V к. +12.55 F 23 56.13 7.66 63.79 23 2.81 66.60 32 634 Продаден
V к. +12.55 F 24 47.76 6.51 54.27 24 2.81 57.08 27 970 Продаден
VІ к. +15.40 F 25 88.35 12.05 100.40 25 2.81 103.21 49 541 Продаден
VІ к. +15.40 F 26 96.01 13.10 109.11 26 2.81 111.92 60 437 Продаден
VІ к. +15.40 F 27 84.46 11.52 95.98 27 2.81 98.79 53 347 Продаден
VІ к. +15.40 F 28 59.85 8.16 68.01 28 5.24 73.25 39 555 Продаден
VІ к. +15.40 F 29 56.13 7.66 63.79 29 3.59 67.38 33 016 Продаден
VІ к. +15.40 F 30 47.76 6.51 54.27 30 2.74 57.01 27 935 Продаден
VІІ к. +18.25 F 31 88.35 12.05 100.40 31 2.63 103.03 49 455 Продаден
VІІ к. +18.25 F 32 96.01 13.10 109.11 32 2.74 111.85 54 807 Продаден
VІІ к. +18.25 F 33 84.46 11.52 95.98 33 2.66 98.64 53 266 Продаден
VІІ к. +18.25 F 34 59.85 8.16 68.01 34 2.38 70.39 33 787 Продаден
VІІ к. +18.25 F 35 56.13 7.66 63.79 35 2.53 66.32 31 834 Продаден
VІІ к. +18.25 F 36 47.76 6.51 54.27 36 2.53 56.80 27 264 Продаден
VІІІ к. +21.10 F 37 88.35 12.05 100.40 37 2.55 102.95 50 446 Продаден
VІІІ к. +21.10 F 38 96.01 13.10 109.11 38 2.55 111.66 60 296 Продаден
VІІІ к. +21.10 F 39 84.46 11.52 95.98 39 2.24 98.22 53 039 Продаден
VІІІ к. +21.10 F 40 59.85 8.16 68.01 40 2.60 70.61 38 129 Продаден
VІІІ к. +21.10 F 41 56.13 7.66 63.79 41 3.43 67.22 32 938 Продаден
VІІІ к. +21.10 F 42 47.76 6.51 54.27 42 3.40 57.67 28 258 Продаден
ІХ к. +23.95 F 43 92.2 12.58 104.78 43 3.57 108.35 56 342 Продаден
ІХ к. +23.95 F 44 103.71 14.15 117.86 44 2.49 120.35 62 582 Продаден
ІХ к. +23.95 F 45 88.04 12.01 100.05 45 3.88 103.93 56 122 Продаден
ІХ к. +23.95 F 46 59.51 8.12 67.63 46 3.45 71.08 38 383 Продаден
ІХ к. +23.95 F 47 56.27 7.68 63.95 47 3.45 67.40 36 396 Продаден
ІХ к. +23.95 F 48 44.9 6.12 51.02 48 3.63 54.65 26 779 Продаден
ІІ к. +4.00 G 1 88.35 12.56 100.91 1 4.21 105.12 51 509 Продаден
ІІ к. +4.00 G 2 96.01 13.65 109.66 29 3.88 113.54 55 635 Продаден
ІІ к. +4.00 G 3 84.46 12.00 96.46 3 3.56 100.02 52 010 Продаден
ІІ к. +4.00 G 4 59.85 8.51 68.36 4 4.29 72.65 37 778 Продаден
ІІ к. +4.00 G 5 56.13 7.98 64.11 5 3.94 68.05 35 386 Продаден
ІІ к. +4.00 G 6 47.76 6.79 54.55 6 3.95 58.50 28 665 Продаден
ІІІ к. +6.85 G 7 88.35 12.56 100.91 7 3.60 104.51 51 210 Продаден
ІІІ к. +6.85 G 8 96.01 13.65 109.66 8 2.48 112.14 54 949 Продаден
ІІІ к. +6.85 G 9 84.46 12.00 96.46 9 3.75 100.21 54 113 Продаден
ІІІ к. +6.85 G 10 59.85 8.51 68.36 10 2.68 71.04 34 810 Продаден
ІІІ к. +6.85 G 11 56.13 7.98 64.11 11 3.65 67.76 33 202 Продаден
ІІІ к. +6.85 G 12 47.76 6.79 54.55 12 2.87 57.42 28 136 Продаден
ІV к. +9.70 G 13 88.35 12.56 100.91 13 3.41 104.32 51 117 Продаден
ІV к. +9.70 G 14 96.01 13.65 109.66 14 2.58 112.24 54 998 Продаден
ІV к. +9.70 G 15 84.46 12.00 96.46 15 2.58 99.04 48 530 Продаден
ІV к. +9.70 G 16 59.85 8.51 68.36 16 3.55 71.91 35 236 Продаден
ІV к. +9.70 G 17 56.13 7.98 64.11 17 2.11 66.22 32 448 Продаден
ІV к. +9.70 G 18 47.76 6.79 54.55 18 2.27 56.82 27 842 Продаден
V к. +12.55 G 19 88.35 12.56 100.91 19 2.24 103.15 50 544 Продаден
V к. +12.55 G 20 96.01 13.65 109.66 20 2.24 111.90 54 831 Продаден
V к. +12.55 G 21 84.46 12.00 96.46 21 2.43 98.89 48 456 Продаден
V к. +12.55 G 22 59.85 8.51 68.36 22 2.18 70.54 34 565 Продаден
V к. +12.55 G 23 56.13 7.98 64.11 23 2.11 66.22 32 448 Продаден
V к. +12.55 G 24 47.76 6.79 54.55 24 1.93 56.48 27 675 Продаден
VІ к. +15.40 G 25 88.35 12.56 100.91 25 1.98 102.89 50 416 Продаден
VІ к. +15.40 G 26 96.01 13.65 109.66 26 1.98 111.64 54 704 Продаден
VІ к. +15.40 G 27 84.46 12.00 96.46 27 1.98 98.44 48 236 Продаден
VІ к. +15.40 G 28 59.85 8.51 68.36 28 1.98 70.34 34 467 Продаден
VІ к. +15.40 G 29 56.13 7.98 64.11 2 2.83 66.94 32 800 Продаден
VІ к. +15.40 G 30 47.76 6.79 54.55 30 2.22 56.77 27 817 Продаден
VІІ к. +18.25 G 31 88.35 12.56 100.91 31 3.05 103.96 50 940 Продаден
VІІ к. +18.25 G 32 96.01 13.65 109.66 32 2.62 112.27 55 012 Продаден
VІІ к. +18.25 G 33 84.46 12.00 96.46 33 2.62 99.08 48 549 Продаден
VІІ к. +18.25 G 34 59.85 8.51 68.36 34 2.79 71.15 34 864 Продаден
VІІ к. +18.25 G 35 56.13 7.98 64.11 35 2.87 66.98 32 820 Продаден
VІІ к. +18.25 G 36 47.76 6.79 54.55 36 2.44 56.99 27 925 Продаден
VІІІ к. +21.10 G 37 88.35 12.56 100.91 37 2.48 103.39 50 661 Продаден
VІІІ к. +21.10 G 38 96.01 13.65 109.66 38 2.75 112.41 55 081 Продаден
VІІІ к. +21.10 G 39 84.46 12.00 96.46 39 2.75 99.21 53 573 Продаден
VІІІ к. +21.10 G 40 59.85 8.51 68.36 40 2.51 70.87 38 270 Продаден
VІІІ к. +21.10 G 41 56.13 7.98 64.11 41 2.89 67.00 32 830 Продаден
VІІІ к. +21.10 G 42 47.76 6.79 54.55 42 3.19 57.74 28 293 Продаден
ІХ к. +23.95 G 43 92.2 13.10 105.30 43 2.82 108.12 60 547 Продаден
ІХ к. +23.95 G 44 103.71 14.74 118.45 44 2.70 121.15 67 844 Продаден
ІХ к. +23.95 G 45 88.04 12.51 100.55 45 2.70 103.25 55 890 Продаден
ІХ к. +23.95 G 46 59.51 8.46 67.97 46 2.70 70.67 36 748 Продаден
ІХ к. +23.95 G 47 56.27 8.00 64.27 47 2.70 66.97 34 824 Продаден
ІХ к. +23.95 G 48 44.9 6.38 51.28 48 2.84 54.12 26 519 Продаден
 


Продажби: Йорданка Даянова - 088 760 3962

email: stroikolux@abv.bg

За контакти с агенции - 032 25 00 11, Офис - гр.Пловдив, ул. „Петър Ченков” 27


 
 
  • Жилищен Комплекс Корона Пловдив
  • Жилищен Комплекс Корона Пловдив
  • Жилищен Комплекс Корона Пловдив
  • Жилищен Комплекс Корона Пловдив
  • Жилищен Комплекс Корона Пловдив